Źródła energii

O tym się mówi …….

Światowy wzrost zapotrzebowania na energię i to w różnych postaciach, z równoczesnym zmniejszaniem się zasobów kopalnianych oraz względy ekologiczno – ekonomiczne stawiają przed inżynierami rozliczne nowe wyzwania.

Kryzys energetyczny oraz względy ochrony środowiska zwiększyły zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami i technologiami wytwarzania energii.

Odnawialne źródła energii to między innymi: energia słoneczna, energia wiatru, biomasa.

Wykorzystanie prawie wszystkich niekonwencjonalnych źródeł energii jest wskazane głównie z powodu ich niewielkiego wpływu na środowisko, dlatego też stanowią one niezwykle atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł energii. Istnieją obawy, że ich zastosowania mogą jednak ograniczyć postać ich występowania, możliwości praktycznego wykorzystania i wysokie koszty.

Prognozy optymistyczne szacują udział niekonwencjonalnych źródeł energii na 15% w 2005 roku, a pesymistyczne zaś na 5%.

Ważnym źródłem energii pierwotnej może być biomasa, do której zalicza się między innymi słomę i drewno odpadowe. Z powodzeniem wykorzystać można odpady drzewne w leśnictwie i przemyśle drzewnym, odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych (w rolnictwie, w przemyśle spożywczym), jak również rośliny hodowane na specjalnych plantacjach w celach energetycznych, np. Wierzba.

Proces odnawiania tej energii związany jest z wegetacją roślin, która odbywa się z wykorzystaniem energii słonecznej (zjawisko fotosyntezy), dwutlenku węgla z atmosfery oraz wody i nawozów z gleby.

Biomasa jest substancją organiczną pochodzenia roślinnego (CH1,45O0,7, uproszczony wzór chemiczny CH2O) traktowaną jako źródło energii odnawialne.

W celu łatwiejszego wykorzystania biomasa w odpowiednich procesach fizyczno – chemicznych (piroliza, fermentacja, uwodornienie) może być belowana, brykietowana, rozdrabniana, zgazowywana, upłynniana itp..

Mając na uwadze powyższe fakty konieczne jest też stosowanie specjalnych urządzeń do zagęszczania biomasy oraz dostosowywanie konstrukcji kotłów do spalania drewna, słomy czy biogazu.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad technologią przeróbki biomasy. Dotyczą one pirolizy (obróbki cieplnej bez dostępu tlenu), zgazowywania drewna, hydrolizy biomasy z fermentacją cukrów z wytworzeniem etanolu, itp..

Są to technologie wciąż mało rozpowszechnione.

Na bieżąco śledzić będziemy postęp i trendy w energetyce cieplnej. Szczególnie interesuje nas modernizowanie kotłowni węglowych pod kątem wykorzystania biomasy i o tym będziemy pisać na naszych stronach internetowych, przedstawiając przykłady rozmaitych rozwiązań modernizacyjnych. Jest to temat otwarty, zapraszamy zainteresowanych do wspólnych rozważań związanych z ciepłownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content