O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób organizacji oraz zarządzania, a także wszelkie działania oparte są o szczegółowe, wybrane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Bochni. Majątkiem Spółki dysponuje Zarząd Miasta Bochni. Działalność Spółki reguluje Statut Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., określający nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału oraz władze Spółki.

Prezes Zarządu:

Zbigniew Dmitrowski

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zbigniew Rachwał
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Sara Skibkiewicz-Morońska
Sekretarz Rady Nadzorczej: Dariusz Broszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej: Piotr Zając
Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Maliszczak

Prokurenci:

Paweł Szewczyk
Józef Wójcik

Takie były początki ............

Historia ciepłownictwa w Bochni sięga lat 60 – tych. Zapoczątkowana była budową domów wielorodzinnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Wraz z powstawaniem osiedli mieszkaniowych budowano kotłownie lokalne, które włączone zostały do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, powołanego decyzją Wojewody Tarnowskiego z dnia 01.01.1978 r.

W 1993 r. na mocy ustawy o komunalizacji doszło do podziału MPEC na samodzielne przedsiębiorstwa działające w poszczególnych miastach. Tak powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni, które w 1996 r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w takiej postaci funkcjonuje nadal.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest stosunkowo młodym, ale prężnym przedsiębiorstwem zorientowanym na potrzeby swoich klientów - odbiorców ciepła.

MPEC Sp. z o.o. w Bochni stara się jak najlepiej zaspokajać potrzeby odbiorców dbając o kompleksową i profesjonalną obsługę klientów bez uszczerbku dla „wspólnego dobra" jakim jest środowisko naturalne.
W kolejnych latach, „krok po kroku" zmieniamy wokół nas rzeczywistość z korzyścią dla natury.
Likwidujemy kotłownie lokalne (źródła niskiej emisji) przyłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej.
Dzięki takim działaniom, między innymi, może powstać jedno duże źródło ciepła zaopatrujące w energię cieplną całe miasto.
Przebieg likwidacji kotłowni lokalnych
1995 r.

 • Kotłownia ul. Murowianka 8
 • Kotłownia ul. Floris 33a
przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

1997 r.

 • Kotłownia ul. Sądecka 9
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

budowa lokalnych kotłowni gazowych (aktualnie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej)

1998 r.

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 2

budowa kotłowni gazowej

 • Kotłownia ul. Leonarda 55 (zasilająca os. Słoneczne)
budowa kotłowni gazowej wysokoparametrowej
 • Kotłownia w Szpitalu Rejonowym

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

1999 r.

 • Kotłownia ul. Solna Góra 32 (zasilająca os. Solna Góra)

budowa kotłowni olejowej (aktualnie zasilana gazem)

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 34 (TP S.A.  i Poczta Polska)
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2000 r.

 • Kotłownia ul. Krakowska 18

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 36

 • Kotłownia ul. św. Marka 3 (PBWM Bochnia)

 • Kotłownia ul. Campi 15 (Kopalnia Soli)

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Modernizacja kotła nr 1 w Kotłowni Miejskiej, zwiększenie jego sprawności z 75% do 82%.

Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

2001 r.

 • Kotłownia ul. Krakowska 20 (Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 71 (Szk. Podst. nr 5)
 • Kotłownia ul. Krakowska 39 (Komenda Policji)
 • Kotłownia ul. Kącik 7 (Przedszkole nr 3)
 • Budynek z ogrzewaniem piecowym na węgiel ul. Sienkiewicza 2

(Ochronka)

 • Kotłownia ul. Floris 3
 • Kotłownia ul. Floris 22 (SPM ZOZ)

przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • Kotłownia osiedlowa na oś. św. Jana

kotłownia wyłączona z ruchu (aktualnie zlikwidowana), obiekty z niej zasilane zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej

2002 r.

 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 67 (Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego)

przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2002/2003 r.
Modernizacja kotła nr 3 w Kotłowni Miejskiej, w technologii ścian szczelnych, zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%.
Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

2003 r.

 • Kotłownia ul. Stasiaka 1 (Zespół Szkół Nr 2)
 • Kotłownia ul. Stasiaka 8 (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)
 • Kotłownia ul. ks. A. Czaplińskiego 1 (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2004 r.

 • Jednorodzinny dom przy ul. Węgierskiej przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

2004/2005 r.

 • Modernizacja układu gorącego mieszania kotłów

 • Zastosowanie systemu wizualizacji służące do optymalizacji regulacji ilościowo - jakościowej, pełnego monitorowania i raportowania parametrów procesowych.

2005r.

 • Wymiana pomp obiegowych w Kotłowni Miejskiej K-11

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla Prokuratury

2006r.

 • Modernizacja kotła nr 2 w Kotłowni Miejskiej K-11 w technologii ścian szczelnych zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%. Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-3 przy oś. Słonecznym – przyłączenie budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego do tej sieci

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego

2007r.

 • Wykonanie nowych przyłączy preizolowanych do budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Warsztatów

 • Wykonanie węzłów cieplnych wymiennikowych z automatyką pogodową dla budynków: Zespołu Szkół Nr 1 (dwuobiegowy) oraz Warsztatów

 • Wykonanie nowych węzłów cieplnych bezpośrednich z automatyką pogodową w budynkach przy ul. Windakiewicza 18-30 i Legionów Polskich 6-10 (13 sztuk)

 • Zakup i montaż wagi elektronicznej do ważenia transportów węgla w Kotłowni Miejskiej K-11

2008r.

 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-1 przy ul. Kazimierza Wielkiego – przyłączenie budynku Starostwa Powiatowego do tej sieci

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku Starostwa Powiatowego

2009r.

 • Modernizacja komina – wymiana trzonu komina w technologii dwupłaszczowej, wewnętrzny przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany termicznie

 • Wykonanie nowego węzła cieplnego bezpośredniego z automatyką pogodową w budynku Profit przy ul. Poniatowskiego

2010r.

 • Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach przy ul. Karolina 14A-E z automatyką pogodową wraz z systemem zdalnego monitoringu tych węzłów

 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla pomieszczeń Przychodni Pulmonologicznej

2011r.

 • Zainstalowanie monitoringu węzłów cieplnych na os. Karolina

 • Budowa bezpośrednich węzłów cieplnych z automatyczną regulacja pogodową i podłączenie do systemu monitoringu węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni na os. Solna Góra

 • Budowa węzła wymiennikowego z automatyczną regulacją pogodową w budynku Marka 3 zasilanego z Kotłowni Miejskiej

Kronika Bocheńska Styczeń 2004, nr: 1 (141), rok XIII

zamieściła na temat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bochni taki oto artykuł:

MPEC Bochnia

Skip to content